ενεργειακα-χρωματα

Isolor Hybrid Primer Υβριδικό αστάρι νερού Vechro 1lt

ISOLOR Hybrid Primer
ISOLOR Hybrid Primer
Κωδικός: 948
Κατασκευαστής: Vechro
Κατηγορίες: ενεργειακα-χρωματα
Εισαγωγή Εμβαδού
m2
Εκτιμώμενη Ποσότητα:
 τμχ.
Σημείωση:
Η εκτιμώμενη ποσότητα είναι ενδεικτική και υπολογίζει την ποσότητα που χρειάζεστε για να καλύψετε τα τετραγωνικά που έχετε δηλώσει. Αν θέλετε βοήθεια καλέστε μας στο 210 6105428.

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ

Υβριδικό αστάρι νερού πριν την εφαρμογή του στεγανωτικού ISOLOR Hybrid Aqua Plus. Χαμηλής οσμής και ελάχιστης περιεκτικότητας σε VOC. Έτοιμο προς χρήση.

 

  • -Ισχυρή Πρόσφυση
  • -Γρήγορο στέγνωμα
  • -Χαμηλή Οσμή
  • -Έτοιμο προς χρήση

 Διατίθεται σε : 1 lt, 5 lt 

948
4,50 €
Περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%
με ΦΠΑ Χρόνος παράδοσης προϊόντων χωρίς στοκ που επιτρέπονται οι προ-παραγγελίες

Έχετε απορίες για το προϊόν;
Ρωτηστε τον ειδικό στο chat.
Άμεση Παράδοση
Τα φέρνουμε στην πορτα σας με δικά μας μέσα.
Ευκολίες πληρωμής με πιστωτική κάρτα
Mε αγορές άνω των 150€
Έχετε απορίες για το προϊόν;
Ρωτηστε τον ειδικό στο chat.
Άμεση Παράδοση
Τα φέρνουμε στην πορτα σας με δικά μας μέσα.
Ευκολίες πληρωμής με πιστωτική κάρτα
Mε αγορές άνω των 150€

Περιγραφή

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙ΢ΣΙΚΑ Υβριδικό αςτάρι νεροφ ιδανικό πριν τθν εφαρμογι του ςτεγανωτικοφ ISOLOR Hybrid Aqua Plus. Χαμθλισ οςμισ και ελάχιςτθσ περιεκτικότθτασ ςε VOC. Έτοιμο προσ χριςθ. Κατάλλθλο για το αςτάρωμα νζων επιφανειών από μπετόν κακώσ και παλαιών ςτεγανώςεων με ι χωρίσ αςφαλτόπανο, μωςαϊκά, φφλλα αλουμινίου πριν ακολουκιςει θ νζα ςτεγάνωςθ. Έχει εξαιρετικι πρόςφυςθ και διειςδυτικότθτα και γριγορο ςτζγνωμα. ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙ΢ΣΙΚΑ Ειδικό βάροσ : 0,99 -1,03 g/l Απόδοςη : 4-8 m2/lt ανά ςτρώςθ ανάλογα με τθν απορροφθτικότθτα τθσ επιφάνειασ. Αραίωςη : ζτοιμο προσ χριςθ. Κατηγορία VOC : «Συνδετικά αςτάρια». Τφποσ Υ.Οριακι τιμι VOC= 30gr/lt. Μζγιςτθ περιεκτικότθτα VOC προϊόντοσ ζτοιμου προσ χριςθ=5gr/lt. Στζγνωμα : Στεγνό ςτθν αφι ςε ½-1 ώρα. Επαναβαφή : Επαναβάφεται ςε 2-3 ώρεσ. Οι χρόνοι αυτοί επιμθκφνονται κάτω από κρφεσ και υγρζσ ςυνκικεσ. Αποχρώςεισ : Άχρωμο-γαλακτόχρωμο. 1lt, 5lt

Λεπτομέρειες προϊόντος

Σχετικά προϊόντα

Αξιολογήσεις (0)

Το προϊόν προστέθηκε στην λίστα επιθυμιών
Εφαρμογή Υπολογισμού