επαλλειπτικα

Mapei Mapefer 1K Τσιμεντοκονίαμα Ενός Συστατικού δρα ως Αναστολέας Διάβρωσης 5kg

Mapefer 1k Alu  κιβώτια 4x5 kg σάκων
Mapefer 1k Alu  κιβώτια 4x5 kg σάκων
Κωδικός: 276645A
Κατασκευαστής: Mapei
Κατηγορίες: επαλλειπτικα

Mapefer 1k Alu  κιβώτια 4x5 kg σάκων

Mapefer 1kAlu  Αναστολεας Διαβρωσης

276645A
9,20 €
Περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%
με ΦΠΑ Χρόνος παράδοσης προϊόντων χωρίς στοκ που επιτρέπονται οι προ-παραγγελίες

Έχετε απορίες για το προϊόν;
Ρωτηστε τον ειδικό στο chat.
Άμεση Παράδοση
Τα φέρνουμε στην πορτα σας με δικά μας μέσα.
Ευκολίες πληρωμής με πιστωτική κάρτα
Mε αγορές άνω των 150€
Έχετε απορίες για το προϊόν;
Ρωτηστε τον ειδικό στο chat.
Άμεση Παράδοση
Τα φέρνουμε στην πορτα σας με δικά μας μέσα.
Ευκολίες πληρωμής με πιστωτική κάρτα
Mε αγορές άνω των 150€

Περιγραφή

Mapefer 1k Alu  κιβώτια 4x5 kg σάκων 

Mapefer 1kAlu Αναστολεας Διαβρωσης

MAPEFER 1K
Τσιμεντοκονίαμα ενός συστατικού, που δρα ως αναστολέας διάβρωσης, για την προστασία των ράβδων οπλισμού.ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 0,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MΑPEFER 1K με 20-22 μέρη νερό.
Xρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα (στους +20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 2 mm.
Χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων: περίπου 2 ώρες.
Χρόνος αναμονής πριν την εφαρμογή επισκευαστικού κονιάματος: 6-24 ώρες.
Kατάταξη: ΕΝ 1504-7.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: βούρτσα σε δύο στρώσεις.
Κατανάλωση: 100 g/m για ράβδους διαμέτρου 8 mm (πάχος εφαρμογής 2 mm).
Συσκευασία: κιβώτια 4x5 kg σάκων.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε τις σκόνες.
P264 Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Λεπτομέρειες προϊόντος

Σχετικά προϊόντα

Αξιολογήσεις (0)

Το προϊόν προστέθηκε στην λίστα επιθυμιών
Εφαρμογή Υπολογισμού