επαλλειπτικα

Neopox Pool Λευκό (A+Β) 5kg Εποξειδική βαφή πισίνας

Neopox Pool Λευκό (A+Β) 5kg Εποξειδική βαφή πισίνας
Neopox Pool Λευκό (A+Β) 5kg Εποξειδική βαφή πισίνας
Κωδικός: 2053
Κατασκευαστής: Neotex
Κατηγορίες: επαλλειπτικα

Εποξειδική βαφή δύο συστατικών (3:1) σε 4 βασικές αποχρώσεις κατάλληλη για πισίνες και συντριβάνια

2053
86,80 €
Περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%
με ΦΠΑ Χρόνος παράδοσης προϊόντων χωρίς στοκ που επιτρέπονται οι προ-παραγγελίες

Έχετε απορίες για το προϊόν;
Ρωτηστε τον ειδικό στο chat.
Άμεση Παράδοση
Τα φέρνουμε στην πορτα σας με δικά μας μέσα.
Ευκολίες πληρωμής με πιστωτική κάρτα
Mε αγορές άνω των 150€
Έχετε απορίες για το προϊόν;
Ρωτηστε τον ειδικό στο chat.
Άμεση Παράδοση
Τα φέρνουμε στην πορτα σας με δικά μας μέσα.
Ευκολίες πληρωμής με πιστωτική κάρτα
Mε αγορές άνω των 150€

Περιγραφή

Περιγραφή Προιόντος Εποξειδική βαφή με φίλτρα UV, ιδανική για προστασία και διακόσμηση της πισίνας. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στο νερό και στα χημικά χλωρίωσης της πισίνας. Ιδανική λύση για οικοδομικές και πολυεστερικές επιφάνειες, που δέχονται μεγάλες μηχανικές καταπονήσεις και χρειάζονται χημικές αντοχές. Εφαρμόζεται σε πισίνες, δεξαμενές (μη πόσιμου νερού, αραιών οξέων & αλκαλίων), συντριβάνια και βάρκες.

Χρήσεις • Πισίνες, δεξαμενές, συντριβάνια, βάρκες • Μεταλλικές κατασκευές

Ιδιότητες/ Πλεονεκτήματα • Αντοχή σε θερμοκρασίες από -50°C έως +140°C (περιοδική αντοχή). Μόνιμη αντοχή από -20°C έως +70°C • Περιέχει φίλτρα UV • Άριστη αντοχή σε γλυκό & θαλασσινό νερό, αραιά οξέα και αλκάλια • Αυξημένη αντοχή στην κιμωλίαση

Ποιότητα/Προεργασία Υποστρώματος Το υπόστρωμα σκυροδέματος πρέπει να είναι σταθερό, επαρκούς αντοχής σε θλίψη (τουλάχιστον 25N/mm2 ) με ελάχιστη εφελκυστική αντοχή 1,5N/mm2 . Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή (όριο υγρασίας κονιάματος <4%), σταθερή και προστατευμένη από ανερχόμενη υγρασία. Σαθρά υλικά και παλιές επικαλύψεις πρέπει να απομακρύνονται με βούρτσισμα ή τρίψιμο με τριβείο (μηχανή μωσαϊκού) και με ηλεκτρική σκούπα μεγάλης απορροφητικότητας. Ακόμα και στις καινούριες επιφάνειες είναι επιθυμητή η χρήση τριβείου για την εξομάλυνση των ανωμαλιών, οικονομία στο υλικό και δημιουργία προϋποθέσεων για καλύτερη πρόσφυση. Εάν απαιτούνται τοπικά στοκαρίσματα μπορούν να επιτευχθούν με τον εποξειδικό στόκο Epoxol® Putty σε αναλογία από 1Α:1B έως 2A:1B ή εφαρμογή εποξειδικού συστήματος Epoxol® Special Putty σε αναλογία 1Α:1B ή εφαρμογή ρητινοκονιάματος με την χρήση εποξειδικού ασταριού χωρίς διαλύτες Epoxol® Primer SF αναμεμιγμένο με χαλαζιακή άμμο. Τρόπος Εφαρμογής Οικοδομικές επιφάνειες: Εφαρμογή της πρώτης στρώσης της εποξειδικής βαφής Neopox® Pool αραιωμένη με διαλυτικό Neotex 1021 σε ποσοστό 8%. Πριν την εφαρμογή απαιτείται πολύ καλή ανάδευση των συστατικών Α & Β στην προκαθορισμένη του αναλογία κατά βάρος. Η ανάδευση πραγματοποιείται με αναδευτήρα χαμηλών στροφών ενώ η διαδικασία της ανάδευσης θα πρέπει να γίνεται στο κάτω μέρος του δοχείου. Η δεύτερη στρώση αραιώνεται 4-8% με διαλυτικό Neotex 1021 ενώ αν είναι επιθυμητή και τρίτη στρώση, η αραίωση είναι 4%. Η εφαρμογή πραγματοποιείται με πινέλο, ρολό ή airless ψεκασμό. Μεταλλικές επιφάνειες: Οι επιφάνειες απαιτούν καθάρισμα από τη σκουριά με αμμοβολή, συρματόβουρτσα ή γυαλόχαρτο και μετά μία στρώση με εποξειδικό αστάρι Neopox® Special Primer 1225 με αραίωση 8-10% με διαλυτικό Neotex 1021 για προστασία από τη σκουριά. Πριν την εφαρμογή αναμίξατε καλά τα συστατικά A και B του Neopox® Special Primer 1225 και εφαρμόσατε σε λιγότερο από 3 ώρες με πινέλο, ρολό ή airless ψεκασμό. Μετά ακολουθούν μία ή δύο στρώσεις εποξειδικής βαφής Neopox® Pool (αραίωση 4-8% με διαλυτικό Neotex 1021). Πολυεστερικές & ξύλινες επιφάνειες: Οι επιφάνειες πρέπει να είναι άγριες (χωρίς γυαλάδα), να έχουν σφραγιστεί και εξομαλυνθεί (π.χ. με εποξειδικό στόκο Epoxol® Putty) και απαλλαγεί από σκόνη, λίπη και ακαθαρσίες. Εφαρμογή της πρώτης στρώσης της εποξειδικής βαφής Neopox® Pool αραιωμένη με διαλυτικό Neotex 1021 σε ποσοστό 8%. Η δεύτερη στρώση αραιώνεται 4-8% με διαλυτικό Neotex 1021 ενώ αν είναι επιθυμητή και τρίτη στρώση, η αραίωση είναι 4%

Ενδεικτικές Καταναλώσεις Βαφή νέας Πισίνας: • 125-165gr/m2// στρώση (προτείνονται 3 στρώσεις) Επαναβαφή Πισίνας: • 125-165gr/m2// στρώση (προτείνονται 2 στρώσεις)

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΜΕΡΟΣ Α

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό
ερεθισμό. Flam. Liq. 3: H226 - Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Skin Irrit. 2: H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Skin Sens. 1: H317 -
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

ΜΕΡΟΣ Β

     

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

H411 - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Eye Dam. 1: H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Flam. Liq. 3: H226 - Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Skin Irrit. 2: H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Skin Sens. 1A: H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. STOT SE 3: H336 - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. STOT SE 3: H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

Λεπτομέρειες προϊόντος

Σχετικά προϊόντα

Αξιολογήσεις (0)

Το προϊόν προστέθηκε στην λίστα επιθυμιών
Εφαρμογή Υπολογισμού