επισκeυαστικα-κονιαματα

Τσιμεντοειδές Κονίαμα SikaGrout 212 Classic 25Kg

SikaGrout®-212 Classic
SikaGrout®-212 Classic
Κωδικός: 1899
Κατασκευαστής: Sika Hellas
Κατηγορίες: επισκeυαστικα-κονιαματα

ΧΥΤΕΥΣΙΜΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ, ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

1899
20,20 €
Περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%
με ΦΠΑ Χρόνος παράδοσης προϊόντων χωρίς στοκ που επιτρέπονται οι προ-παραγγελίες

Έχετε απορίες για το προϊόν;
Ρωτηστε τον ειδικό στο chat.
Άμεση Παράδοση
Τα φέρνουμε στην πορτα σας με δικά μας μέσα.
Ευκολίες πληρωμής με πιστωτική κάρτα
Mε αγορές άνω των 150€
Έχετε απορίες για το προϊόν;
Ρωτηστε τον ειδικό στο chat.
Άμεση Παράδοση
Τα φέρνουμε στην πορτα σας με δικά μας μέσα.
Ευκολίες πληρωμής με πιστωτική κάρτα
Mε αγορές άνω των 150€

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Το SikaGrout®-212 Classic είναι ενός συστατικού, έτοιμο προς ανάμειξη, έγχυτο, μη συρρικνούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα ελεύθερης ροής, για πληρώσεις, αγκυρώσεις, χυτεύσεις και εργασίες επισκευών σύμφωνο με τις απαιτήσεις του ΕΝ 1504-6 και του ΕΝ 1504-3 (τάξεως R3). ΧΡΗΣΕΙΣ Το SikaGrout®-212 Classic χρησιμοποιείται ως ελεύθερης ροής κονίαμα (έγχυτο) για πάχη εφαρμογής μεταξύ 5mm και 30mm και είναι κατάλληλο για: Αγκυρώσεις διαφόρων στοιχείων όπως βλήτρα, ντίζες, αγκύρια, κοχλίες, κ.τ.λ. αλλά και μεταλλικών κατασκευών όπως μηχανήματα, εδράσεις βάσεων, εξοπλισμού κ.α. ▪ Πληρώσεις με απλή χύτευση (ή εισπίεση) κενών, ρωγμών, κοιλωμάτων, εσοχών σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, πέτρα, κ.τ.λ. ▪ Χυτεύσεις μεταξύ θεμελιώσεων και υποβάσεων κάτω από εξοπλισμό μεγάλου βάρους ή μηχανημάτων. ▪ Αποκαταστάσεις διατομής στοιχείων σκυροδέματος (με χρήση καλουπιών), όπως υποστυλώματα, δοκοί, καταστρώματα γεφυρών ▪ ▪ Στερεώσεις Εργασίες επισκευών (Αρχή 3, μέθοδος 3.2 του ΕΝ 1504-9:2008). Επισκευή θρυμματισμένου και κατεστραμμένου σκυροδέματος σε κτιριακές εφαρμογές, γέφυρες και έργα υποδομής. ▪ Δομητικές ενισχύσεις (Αρχή, μέθοδος 4.2 του EN 1504-9). Τοποθέτηση χαλύβδινου οπλισμού σε προδιαμορφωμένες ή ειδικά προδιανοιγμένες οπές σε σκυρόδεμα. ▪ Δομητικές ενισχύσεις (Αρχή 4, μέθοδος 4.4 του ΕΝ 1504-9). Αύξηση της φέρουσας ικανότητας της κατασκευής σκυροδέματος με προσθήκη κονιάματος. ▪ Διατήρηση ή αποκατάσταση παθητικότητας (αρχή 7, μέθοδος 7.1 και 7.2 του ΕΝ 1504-9). Αύξηση του πάχους της επικάλυψης με επιπλέον κονίαμα ή σκυ- ▪ ρόδεμα και αποκατάσταση μολυσμένου ή ενανθρακωμένου σκυροδέματος. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Εύκολο στη χρήση, έτοιμo προς ανάμειξη με νερό (και με επιπλέον αδρανή εάν απαιτηθεί) ▪ ▪ Αντισταθμισμένης συρρίκνωσης λόγω διόγκωσης ▪ Υψηλή ρευστότητα χωρίς απόμειξη ή διαχωρισμό Υψηλές μηχανικές αντοχές και πολύ καλή πρόσφυση σε σκυρόδεμα και χάλυβα ▪ ▪ Αντλήσιμο και/ή χυτεύσιμο Για πάχη εφαρμογής μεταξύ 5mm και 30mm ανά στρώση (χωρίς προσθήκη αδρανών) ▪ Για πάχη εφαρμογής έως 120mm με προσθήκη ειδικών χαλαζιακών αδρανών (SikaGrout® Quartz Sand) ▪ Σύμφωνο με EN 1504-3 για χρήση ως επισκευαστικό κονίαμα (Τάξεως R3) ▪ Σύμφωνο με EN 1504-6 για χρήση ως αγκυρωτικό προϊόν ▪ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ Σε κτιριακές εφαρμογές και έργα πολιτικού μηχανικού: Επισκευαστικό κονίαμα CC για δομητικές επισκευές κατασκευών σκυροδέματος, Τάξεως R3 σύμφωνα με EN1504-3:2005. Αρχές 3, 4 & 7, Μέθοδοι 3.2, 4.4, 7.1 & 7.2 σύμφωνα με EN1504-9:2008. Δήλωση Επίδοσης 95231727, και φέρει τη σήμανση CE. ▪ Αγκυρωτικό προϊόν για ενίσχυση σκυροδέματος με προσθήκη οπλισμού αγκυρωμένου σε προδιαμορφωμένες ή ειδικά διανοιγμένες οπές σύμφωνα με EN1504-6:2006. Αρχή 4, Μέθοδος 4.2 σύμφωνα με EN1504-9:2008. Δήλωση Επίδοσης 56836265, και φέρει τη σήμανση CE.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

 

Δηλώσεις επικινδυνότητας
:
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

Λεπτομέρειες προϊόντος

Σχετικά προϊόντα

Αξιολογήσεις (0)

Το προϊόν προστέθηκε στην λίστα επιθυμιών
Εφαρμογή Υπολογισμού