εποξειδικα-ενεσιμα

Superfix 50 9kg

Superfix 50 9kg
Superfix 50 9kg
Κωδικός: 1.01.02.0480
Κατασκευαστής: Bauer
Κατηγορίες: εποξειδικα-ενεσιμα

Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη χαμηλού ιξώδους

1.01.02.0480
232,20 €
Περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%
με ΦΠΑ Χρόνος παράδοσης προϊόντων χωρίς στοκ που επιτρέπονται οι προ-παραγγελίες

Έχετε απορίες για το προϊόν;
Ρωτηστε τον ειδικό στο chat.
Άμεση Παράδοση
Τα φέρνουμε στην πορτα σας με δικά μας μέσα.
Ευκολίες πληρωμής με πιστωτική κάρτα
Mε αγορές άνω των 150€
Έχετε απορίες για το προϊόν;
Ρωτηστε τον ειδικό στο chat.
Άμεση Παράδοση
Τα φέρνουμε στην πορτα σας με δικά μας μέσα.
Ευκολίες πληρωμής με πιστωτική κάρτα
Mε αγορές άνω των 150€

Περιγραφή

Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη χαμηλού ιξώδους. Λεπτόρρευστο συγκολλητικό, σφραγιστικό υλικό με μηδενική συρρίκνωση για γέμισμα συγκόλληση

και σφράγιση ρωγμών σε κολόνες, πλάκες, θεμελιώσεις σκυροδέματος καθώς και εμφυτεύσεις οπλισμών σε υφιστάμενα δομικά στοιχεία.

Εφαρμόζεται με την μέθοδο των ρητινενέσεων ή χυτό. Σχηματίζει φράγμα έναντι στη διείσδυση νερού, συμβάλλει στην αναστολή της διάβρωσης

και συνεισφέρει στην συγκόλληση (μονολιθικότητα) του σκυροδέματος.

Μορφή: λεπτόρρευστο υγρό

Χημική βάση: εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών

Πυκνότητα (Α+Β): 1,10 kg/lit

Ιξώδες: 10ºC →1150 MPa.S, 20ºC → 420 MPa.S, 30ºC → 200 MPa.S

Χρόνος εργασιμότητας: 10ºC → 85 min, 30ºC →15 min

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Συστατικό Α: Εποξειδική πάστα

 

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση • Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων • Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό • Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις • Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό •  Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε • Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένη εταιρεία ανακύκλωσης ή καταστροφής αποβλήτων.

ΧΗΜΙΚΗΒΑΣΗbisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy resin (number average molecular weight <= 700),2,3-epoxypropyl neodecanoate.

Συστατικό Β: Σκληρυντής εποξειδικής ρητίνης

  

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης • Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα • Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση • Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες • Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη • Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής • Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις  

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις • Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα • Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό • Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό • Φυλάσσεται κλειδωμένο • Διάθεση του περιεχόμενου/περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, εθνικούς και  διεθνείς κανονισμούς.

ΧΗΜΙΚΗΒΑΣΗbenzyl alcohol,3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine,Phenol, 4,4 -(1-methylethylidene)bis-, polymer with 5-amino-1,3,3-rimethylcyclohexanemethanamine and (chloromethyl)oxirane.

 

Τηλ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Λεπτομέρειες προϊόντος

Σχετικά προϊόντα

Αξιολογήσεις (0)

Το προϊόν προστέθηκε στην λίστα επιθυμιών
Εφαρμογή Υπολογισμού