υλικα-για-βιομηχανικα-δαπεδα

Hardox 11 9kg

Hardox 11 9kg
Hardox 11 9kg
Κωδικός: 1.01.03.9010
Κατασκευαστής: Bauer
Κατηγορίες: υλικα-για-βιομηχανικα-δαπεδα

Διαφανές εποξειδικό αστάρι βιομηχανικών δαπέδων.

1.01.03.9010
215,40 €
Περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%
με ΦΠΑ Χρόνος παράδοσης προϊόντων χωρίς στοκ που επιτρέπονται οι προ-παραγγελίες

Έχετε απορίες για το προϊόν;
Ρωτηστε τον ειδικό στο chat.
Άμεση Παράδοση
Τα φέρνουμε στην πορτα σας με δικά μας μέσα.
Ευκολίες πληρωμής με πιστωτική κάρτα
Mε αγορές άνω των 150€
Έχετε απορίες για το προϊόν;
Ρωτηστε τον ειδικό στο chat.
Άμεση Παράδοση
Τα φέρνουμε στην πορτα σας με δικά μας μέσα.
Ευκολίες πληρωμής με πιστωτική κάρτα
Mε αγορές άνω των 150€

Περιγραφή

Διαφανές εποξειδικό αστάρι βιομηχανικών δαπέδων 2 συστατικών χωρίς διαλύτες. Για αστάρωμα των επιφανειών που πρόκειται να καλυφθούν

με εποξειδικές επιστρώσεις και ως ρητινοκονίαμα εξομάλυνσης με την προσθήκη χαλαζιακής άμμου. Για απορροφητικά και μη απορροφητικά

ανόργανα υποστρώματα από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα και γαρμπιλοδέματα.

Ιξώδες: 490 ΜPa.s

Χρόνος εργασιμότητας: θερμοκρασία / χρόνος

+10°C→≈65 min, +20°C→≈40 min, +30°C→≈18 min

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Συστατικό Α: Εποξειδική ρητίνη

  

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση • Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό • Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων • Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις • Πλένετε τα χέρια και το δέρμα σχολαστικά μετά τον χειρισμό • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε • Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό • Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό • Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό • Διάθεση του περιεχόμενου περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

ΧΗΜΙΚΗΒΑΣΗ: Reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin); epoxy resin (number average molecular weight ≤ 700), Formaldehyde,polymer with (chloromethyl) oxirane and phenol, mw≤700,oxirane, mono[(C12-14-alkoxy)methyl]derivs.,benzyl alcohol.

Συστατικό Β: Σκληρυντής εποξειδικής ρητίνης

  

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη Επιβλαβές σε περίπτωση

εισπνοής • Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις • Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις • Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα • Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό • Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό • Φυλάσσεται κλειδωμένο • Διάθεση του περιεχόμενου/περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, εθνικούς και  διεθνείς κανονισμούς.

ΧΗΜΙΚΗΒΑΣΗ: benzyl alcohol, 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, Phenol, 4,4 -(1-methylethylidene)bis-, polymer with 5-amino-1,3,3-rimethylcyclohexanemethanamine and (chloromethyl)oxirane.

 

Τηλ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Λεπτομέρειες προϊόντος

Σχετικά προϊόντα

Αξιολογήσεις (0)

Το προϊόν προστέθηκε στην λίστα επιθυμιών
Εφαρμογή Υπολογισμού